Postup při koupi – financování • Bydlení Praha, Sudoměřská

Ústní nezávazná rezervace

Jestliže Vás některý byt v projektu zaujal, můžete provést ústní, nezávaznou rezervaci. Poté bude konkrétní jednotka pro Vás pět dní rezervována. Následně je třeba podepsat rezervační smlouvu a složit zálohu.

Rezervační smlouva – Závazná rezervace

Závaznou rezervací se rozumí podpis Rezervační smlouvy, jejímž podpisem se Prodávající i Realitní kancelář zavazují nenabízet danou nemovitost dalším zájemcům. Rezervační smlouva zavazuje budoucího Kupujícího k úhradě rezervačního poplatku ve výši 5% z celkové kupní ceny jednotky do 5 dnů od jejího podpisu a Kupujícího i Prodávající k podepsání Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a to nejpozději do termínu uvedeného v rezervační smlouvě (obvykle 20 dní). V případě následného podpisu Kupní smlouvy je rezervační záloha započtena do kupní ceny.

Smlouva o budoucí kupní smlouvě, Kupní smlouva

Podpisem Rezervační smlouvy běží stanovená lhůta, během níž musí být podepsána Budoucí kupní smlouva. Tato lhůta je Kupujícímu poskytnuta na případné vyřízení financování prostřednictvím banky. Při podpisu Budoucí kupní smlouvy musí již být Kupujícím předložen způsob, jakým hodlá koupi nemovitosti financovat. Zbývající část Kupní ceny je, v případě hotovostní platby, Kupujícím složena na účet advokátních úschov či na jiný jistotní účet, na kterém se smluvní strany dohodnou a to před podpisem Kupní smlouvy. V případě financování pomocí hypotečního úvěru, předloží Kupující před podpisem Kupní smlouvy k nahlédnutí Prodávajícímu Smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru.

Předání jednotky Kupujícímu

K předání a převzetí finálně dokončené jednotky dojde do 60 dnů po podpisu Budoucí kupní smlouvy.

Financování

Pokud budete mít zájem, pomůžeme Vám s vyřízením výhodné hypotéky přes našeho hypotečního partnera – společnost Fincentrum.

Potřebujete poradit s financováním?

Kontaktujte nás

Orsen
Bydlení Plzeň Koperníkova 50 Bydlení Plzeň, Koperníkova 50 Více informací o projektu
Bydlení Praha U Nikolajky 10 Bydlení Praha, U Nikolajky 10